Kanjertraining

Kanjertraining, voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect

Op de Bernardusschool werken wij met de methode Kanjertraining voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Deze methode gaat uit van de intentie van kinderen, ouders en leerkrachten om te handelen op basis van vertrouwen en wederzijds respect. Hierdoor zorgen we voor een veilig school- en klassenklimaat waar onze leerlingen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Wekelijks worden er Kanjerlessen gegeven. Deze lessen met bijbehorende oefeningen zijn er om de sfeer in de klas goed te houden of om deze te verbeteren.

Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Alle leerkrachten zijn gecertificeerd en er is een Kanjer coördinator aanwezig op school.