Kunst en Cultuur

Onze missie is het staan en ontdekken van talent

Ons kunst/cultuuronderwijs geven we vorm door middel van het werken met onze ateliers. In ons beleidsplan is hier meer over te lezen.

Een van de hoogtepunten is het werken met ateliers. We bieden twee keer per jaar een atelierronde aan van zes weken. In deze weken krijgen de kinderen een gedifferentieerd aanbod. We bieden aan: muziek, drama, toneel, beeldende vorming, film en fotografie. Dit is onder begeleiding van een vakdocent.

De eerste Kunstateliers-reeks wordt altijd gekoppeld aan het thema van de Kinderboekenweek, dus altijd een groots opgezet thema, dat leeft door de hele school. De eerste reeks zal bestaan uit de disciplines der Podiumkunsten, die gepaard gaan met optredens.

De tweede Kunstateliers-reeks wordt altijd gekoppeld aan het thema van de Projectweken in de (vroege) lente. Wederom een schoolbreed opgezet thema gelinkt aan de methode Blink. De tweede reeks zal bestaan uit de disciplines der Beeldende kunsten.

Dit gaat gepaard met exposities tijdens de kijkavond en kunnen altijd in een carrousel-vorm door de school geëxposeerd worden.


Cultuurmenu

Naast de ateliers krijgt elke klas ook één activiteit uit het cultuurmenu. Dit wordt uitgekozen door de icc-er en staat los van een thema.