Missie

Wij staan voor het ontdekken en ontwikkelen van talent.

Onze vier kernwaarden zijn: eigenaarschap, groei, plezier en samen.

Eigenaarschap

Op de Bernardusschool stimuleren wij leerlingen om autonome keuzes te maken en hiervoor verantwoordelijkheid te dragen. Door samen met leerlingen doelen te stellen, zijn leerlingen (mede-) eigenaar van hun leerproces. Daarbij gaan wij uit van de kwaliteiten van leerlingen en stimuleren wij het zelfvertrouwen.

Groei

Op de Bernardusschool staan wij voor onderwijs dat aansluit op de veranderende maatschappij. Door kennis, vaardigheden en ervaringen willen wij ieder kind voorbereiden op het wereldburgerschap.

Plezier

Op de Bernardusschool vinden wij het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan. Wij creƫren een rijke leeromgeving die aansluit op de belevingswereld van de leerlingen en dagen hen bovendien uit om de wereld te ontdekken.

Samen

Op de Bernardusschool zijn wij als team, ouders en leerlingen samen verantwoordelijk voor een fijne en vertrouwde omgeving waarin iedere leerling zich kan ontwikkelen. Wij staan voor een open cultuur waarin we met en van elkaar leren