Opleidingsschool

Vanaf schooljaar 2022-2023 maakt de Bernardusschool deel uit van de Opleidingsschool IJmond. De opleidingsschool is een samenwerking tussen de Pabo Inholland (locatie: Haarlem) en schoolbesturen uit de regio. 

Vanaf schooljaar 2022-2023 is onze school, samen met basisschool Valeo, een opleidingsschool voor studenten uit leerjaar 3 en 4. Deze studenten lopen stage op onze scholen en hebben om de week op dinsdag een praktijkdag. 

Op deze dag gaan zij in groepsverband de onderwijspraktijk verder verkennen op de basisschool. Zij werken aan hun professionele identiteit als leerkracht en aan hun onderzoeksvaardigheden. Op deze dag staan alle klasdeuren ook open om van en met elkaar te leren. 

Het leerteam wordt begeleid door een schoolopleider en een instituutsopleider. De schoolopleider is een leerkracht van de basisschool en is degene die verantwoordelijk is voor de stage op de praktijkschool, aanspreekpunt is voor de studenten, de praktijkbegeleiders en directie. 

De instituutsopleider is een docent van de Pabo en is degene die nauw samenwerkt met de schoolopleider. Samen met de schoolopleider verzorgen zij de praktijkdagen voor de studenten. Dit schooljaar is Maaike van Lieren de schoolopleider en Martine Hart de instituutsopleider. 

www.opleidingsschoolijmond.nl