Wij zijn klaar voor de start!

Het schooljaar 2023-2024 is weer van start gegaan. Alle 16 groepen zijn voorzien van een leerkracht en we hebben 3 onderwijsassistenten. 

Dit schooljaar kunnen we met dank aan de "verrijkte schooldag" subsidie ons onderwijs nog beter laten aansluiten bij onze missie en visie. 

Onze ateliers, dans, drama en muziek zijn weer van start gegaan en nu volledig gegeven door een specialist. 

Daarnaast kunnen we de kinderen dit schooljaar naast muziekles ook technieklessen aanbieden. Er is tevens een groot aanbod na schooltijd met o.a. muziek, techniek, boekenclub, huiswerkklas, koken en sport.

We gaan er met elkaar weer een mooi jaar van maken!

Team Bernardusschool